Medita therapy

Dospělí

Strach

Strach může být vrozený nebo naučený. Mění se s prožitými zkušenostmi a váže se na představivost. Zvláštní formou strachu je tréma - strach z veřejného ponížení, z neúspěchu. Různé formy strachu mohou být doprovázeny nepříjemnými pocity, jako je např. bušení srdce, blednutí, pocení, chvění.

Techniky energetické psychologie Vám mohou pomoci lépe strach zvládat a odstranit či zmírnit to, co jej způsobuje a naučí Vás situace lépe zvládat.

Potřebujete pomoci? Kontaktujte nás nebo navrhněte termín první schůzky.


Úzkost

Složitá kombinace emocí, doprovázena fyzickými projevy - nevolnost, bolest na hrudi, chvění, zkrácené dýchání, bušení srdce. Úzkost může být akutní /trvá krátce/ nebo dlouhodobá.

Techniky energetické psychologie Vám mohou pomoci zvládnout fyzické projevy úzkosti např. s pomocí dechových cvičení, meditační cvičení pomohou zdokonalit naši schopnost přenášení a zaměřování pozornosti apod.

Potřebujete pomoci? Kontaktujte nás nebo navrhněte termín první schůzky.


Partnerské vztahy

Čas od času se v každém vztahu mohou vyskytnout problémy, které nás trápí. Nejčastěji řešené problémy jsou finance, rozdělení mužských a ženských rolí, potíže v intimní oblasti a dnes také on line svět a komunikace na internetu.

Techniky energetické psychologie Vám mohou pomoci získat odpovědi na otázky, které Vás trápí, najít pohled z druhé strany a řešit konkrétní situace.

Potřebujete pomoci s řešení situace ve vztahu? Kontaktujte nás nebo navrhněte termín první schůzky.


Nadváha

Nadváha může způsobit nejen velké fyzické potíže, ale dokáže potrápit i naši psychiku. Potíže s nadváhou může působit stres, strach, problémy v partnerském vztahu. Snížit hmotnost vyžaduje nejen práci s vlastním tělem, ale také s psychikou.

Techniky energetické psychologie Vám mohou pomoci s řešením  nadváhy a získat sebevědomí, pevnou vůli. S pomocí kouče dokážete situaci lépe zvládnout.

Potřebujete pomoci s řešení nadváhy? Kontaktujte nás nebo navrhněte termín první schůzky.

MEDITA THERAPY
Lucie Novotná
IČ: 76553744
382 01 Dolní Třebonín 201
Provozovna
382 01 Dolní Třebonín 201
+420 721 825 370
info@medita-therapy.cz
Účet
1540486093 / 0800