Medita therapy

Senioři

Strach

Stáří je neodmyslitelnou součástí života. Psychický stav stárnoucího člověka se mění. Senioři prožívají různé obavy např. ze samoty, ztráty partnera, ztráty zaměstnání, z onemocnění, ze smrti, strach o rodinu apod.

Senior může trpět podrážděností, podezíravostí - bojí se, že mu chce někdo ublížit. Může se objevit únava, poruchy spánku, pasivita, odmítání potravin, potíže s vyprazdňováním, inkontinence, různé druhy bolestí, pláč, stres, úzkostné stavy apod.

Techniky energetické psychologie mohou pomoci zvládnout situaci.

Potřebujete pomoci? Kontaktujte nás nebo navrhněte termín první schůzky.

MEDITA THERAPY
Lucie Novotná
IČ: 76553744
382 01 Dolní Třebonín 201
Provozovna
382 01 Dolní Třebonín 201
+420 721 825 370
info@medita-therapy.cz
Účet
1540486093 / 0800